Antspaudų užsakymo tvarka

UŽSAKYMŲ PAGAMINTI ANTSPAUDUS PRIĖMIMO IR PAGAMINTŲ ANTSPAUDŲ IŠDAVIMO TVARKA

Juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis užsakyti antspaudus turi kreiptis į gamintoją.
Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba fizinis asmuo ar jo igaliotas asmuo privalo pateikti:

  1. Išrašą iš Juridinių asmenų registro su juridinio asmens rekvizitais ar fizinio asmens komercinę, ūkinę, finansinę ar profesinę veiklą įrodantį pažymėjimą.
  2. Užsakančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jei dokumentus pateikia įgalioti asmenys – ir įgaliojimą užsakyti pagaminti ir (ar) atsiimti antspaudus.

Tvarka galioja nuo 2011-08-01

© 2015 Antspaudai - Antspaudų gamyba Kaune Sprendimas: Intensicode