Sąvokos

§ Antspaudas

– tai įtaisas, kurio paskirtis – deformacijos būdu arba dažais – daryti apskritimo formos žymas su Lietuvos valstybės herbu arba savivaldybės herbu ar be jų ir su juridinio ar fizinio asmens rekvizitais.

§ Spaudas

– tai įtaisas, kurio paskirtis – deformacijos būdu arba dažais – daryti bet kokios formos (išskyrus apskritimo) informacinio pobūdžio žymas.

Informacija užsakant antspaudą

§ Antspaudų ir spaudų rekvizitų reikalavimai

Draudžiama turėti ir naudoti vienodus antspaudus, t.y. tokius, kurių rekvizitai visiškai sutampa. Vienodais antspaudais nelaikomi antspaudai, numeruoti skirtingais skaičiais.
Antspaudų ir spaudų rekvizitai turi atitikti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų bei lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių reikalavimus.

§ Antspaudų ir spaudų naudojimas ir saugojimas

Antspaudai ir spaudai naudojami ir saugomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti neturintys tam teisės asmenys.

Už antspaudų saugumą iki jų atidavimo atsako gamintojas.

Antspaudų turėtojai antspaudus ir dokumentus, pagal kuriuos gali būti užsakytas antspaudų pagaminimas, saugo taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.

Už tai, kad nebūtų užsakytas antspaudo su tokiais pačiais rekvizitais pagaminimas, atsako juridinio asmens vadovas, profesines paslaugas teikiantis fizinis ar kitas fizinis asmuo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSPAUDŲ IR SPAUDŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas reglamentuoja antspaudų ir spaudų gaminimą, naudojimą, saugojimą, sunaikinimą, apyvartos kontrolę bei gamintojų pareigas.

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1d.

2002m. liepos 2 d. Nr. IX-1020

Vilnius

© 2015 Antspaudai - Antspaudų gamyba Kaune Sprendimas: Intensicode